Jag valde att diskutera fokaliseringen i "Gardenpartyt", just for att jag tyckte det var svarare att forsta. Fokalisering i sig later valdigt simpelt, men att skilja pa intern och extern fokalisering var i alla fall svart for mig. Jag borjade med att forsoka forsta mig pa vad intern och extern fokalisering ar. Focalization i sig hanvisar till perspectivet genom vilket en berattelse presenteras. Mitt mest simpla svar ar att intern fokalisering ar nar nagot sker i omedelbar eller nara anslutning till karaktaren och den framstallda varlden. Extern fokalisering ar nar nagot sker med langt avstand fran karaktarerna och den framstallda varlden.
Jag laste i Epikanalys att om en text ar berattad i tredje person, vilket "Gardenpartyt" ar kan man testa att forsoka skriva om den till forsta person, vilket jag gjorde och det gick. Detta innebar da att fokaliseringen i denna berattelsen ar intern, for det mesta i alla fall. Nagra exempel pa hur jag testade att omvandla texten till forsta person ar:
S.124 " Och ivag flog Laura…", blir, "Och ivag flog jag…".
S. 125 " Och hon pekade pa grasmattan med liljorna…", blir ," Och jag pekade pa grasmattan med liljorna…".
S.127 " Laura la pa luren, lyfte armarna over huvudet…", blir ,"Jag la pa luren, lyfte armarna over huvudet…".
S. 135 "Laura hjalpte sin mor med avskedstagandet. De stod sida vid sida pa verandan tills allt var over.", blir, "Jag hjalpte min mor med avskedstagandet. Vi stod sida vid sida pa verandan tills allt var over."
Dessa exempel visar att man kan omvandla texten till forsta person vilket i sig innebar att texten ar intern. Laura i denna berattelsen ar huvudkaraktaren, inte nog med att vi ser vad hon ser men ocksa hur hon kanner alltsa hennes inre monolog.
Fragan jag skulle svara pa var inte om texten ar intern eller extern utan fragan jag skulle svara pa handlar om att se hur texten skiftar mellan intern och extern fokalisering. Detta ar vad jag tyckte var svart med uppgiften. Extern fokalisering innebar att miljoer, handelser och personer betraktas och bedoms utifran av berattaren. Detta kan ju vara valdigt svart att hitta med det ar nog enklasy att hitta extern fokalisering nar det kommer till beskrivning av miljoer. Har nedan kommer jag ge nagra exempel fran texten:
S. 124 " Och vadret var fantastisk idealiskt… sadant som det kan vara ibland pa forsommaren."
s.132 "Det var verkligen overdrivet, for de sma stugorna lag vid en smal vag alldeles for sig sjalva nedanfor den branta backen som ledde upp till huset."